Fortune India The Next 500

2024 2023 2022 2021 2020
RANK TOTAL INCOME NET INCOME PROFIT Interest cost Cash & Bank Balance Total Debt Debt-Equity Ratio Total Assets Networth RONW ROCE Employees Avg MCap TSR (CY21)
2022 2021 Company OWNER / GROUP Industry Rs cr YoY change % Rs cr YoY change % Rs cr Rank YoY change % % of total income Rs cr % of Ebitda Rs cr % of Ebitda (x) Rs cr Rank YoY Change % Rs cr Rank YoY Change % (%) (%) (in nos) Rank YoY Change % Rs cr (%)
215 NA Bhagyalaxmi Rolling Mills Agrawal, Khichade, Kabra 178 13 1098 23 20 350 50.30 1.76 29 31.01 28 330 1.91 509 407 9 178 438 13 12.15 12.52 NA NAP NAP NAP
294 370 Ajanta Soya Goyal 79 47 927 24 25 339 156.53 2.66 2 5.13 21 3 0.04 83 496 44 79 466 47 37.67 60.38 NA NAP 186 282
243 150 Case New Holland Construction MNC 610 9 1118 -8 53 257 -38.36 4.90 4 4.77 231 4 0.00 626 359 12 610 247 9 9.04 12.88 NA NAP NAP NAP
256 NA Kalyani Technoforge Kalyani 443 15 983 -5 63 235 -38.67 6.14 31 19.26 48 621 1.55 1114 210 1 443 329 15 15.32 11.21 NA NAP NAP NAP
261 NA Aegon Life Insurance Company Diversified* 1660 3 940 72 -89 455 LL NAP 3 NAP 38 70 0.04 3309 51 20 1660 62 3 NAP NAP NA NAP NAP NAP
278 NA Dresser - Rand India MNC 371 50 959 10 120 123 32.04 12.18 2 1.36 278 0 0.00 408 440 52 371 355 50 38.60 47.72 NA NAP NAP NAP
279 NA HPCL-Mittal Pipelines HPCL-Mittal 1401 15 892 -18 179 69 68.45 18.41 118 24.10 22 2273 1.75 3712 44 4 1401 83 15 13.67 9.87 NA NAP NAP NAP
84 NA Jindal Industries OP Jindal 174 -20 1561 -3 -44 442 PL NAP 5 NAP 11 43 0.38 363 449 9 174 439 -20 NAP NAP NA NAP NAP NAP
286 NA PB Fintech Yashish Dahiya 1991 57 887 15 -150 466 Loss NAP 12 NAP 1810 109 0.07 2123 93 53 1991 44 57 NAP NAP NA NAP 51152 -21
288 NA Zuari Global KK Birla 2045 75 834 8 -93 459 Loss NAP 202 NAP 149 2131 1.14 4269 37 36 2045 41 75 NAP 2.30 NA NAP 341 102
Prev
page 1 of 50
Next