Fortune India The Next 500

2024 2023 2022 2021 2020
RANK TOTAL INCOME NET INCOME PROFIT Interest cost Cash & Bank Balance Total Debt Debt-Equity Ratio Total Assets Networth RONW ROCE Employees Avg MCap TSR (CY21)
2022 2021 Company OWNER / GROUP Industry Rs cr YoY change % Rs cr YoY change % Rs cr Rank YoY change % % of total income Rs cr % of Ebitda Rs cr % of Ebitda (x) Rs cr Rank YoY Change % Rs cr Rank YoY Change % (%) (%) (in nos) Rank YoY Change % Rs cr (%)
103 NA Future Enterprises Future Group 2911 -30 1422 -73 -1122 494 LL NAP 817 487.60 56 7169 1.98 10383 12 -9 2911 21 -30 NAP NAP 1900 119 -30 498 -16
276 419 Visa Steel V Saran -2346 NAP 976 43 -1197 495 LL NAP 17 NAP 10 3472 0.00 1148 200 -51 -2346 497 NAP NAP NAP 386 383 1 119 137
288 NA Zuari Global KK Birla 2045 75 834 8 -93 459 Loss NAP 202 NAP 149 2131 1.14 4269 37 36 2045 41 75 NAP 2.30 NA NAP 341 102
390 NA Keventer Agro Mayank Jalan 101 -43 728 -11 -76 453 PL NAP 28 NAP 22 236 0.72 603 371 -3 101 457 -43 NAP NAP 1700 143 NAP NAP NAP
394 186 Kolte Patil Developers Kolte & Patil 894 -1 692 -39 -6 418 PL NAP 70 112.68 164 678 0.79 1639 127 -7 894 155 -1 NAP 3.97 558 333 -2 1995 24
286 NA PB Fintech Yashish Dahiya 1991 57 887 15 -150 466 Loss NAP 12 NAP 1810 109 0.07 2123 93 53 1991 44 57 NAP NAP NA NAP 51152 -21
283 190 Bannari Amman Spinning Mills Bannari Amman 302 -3 1019 -10 -11 425 PL NAP 62 79.97 17 584 2.06 932 247 -10 302 386 -3 NAP 4.86 3351 57 -3 302 81
282 NA Wellness Forever Medicare Biran, Bakhtiani & Chavan 267 58 924 7 -35 440 LL NAP 31 47.55 64 288 1.26 558 395 29 267 404 58 NAP NAP 4691 38 NAP NAP NAP
139 NA Dhani Services Indiabulls 5182 3 1347 -54 -225 473 PL NAP 518 137.54 2032 3739 0.90 9351 17 -15 5182 4 3 NAP 3.20 NA NAP 12396 -47
408 NA Bilcare Mohan H Bhandari 86 -20 623 -66 -21 433 Loss NAP 76 148.39 57 677 7.11 898 254 -5 86 462 -20 NAP NAP 274 412 NAP 158 90
Prev
page 1 of 50
Next