Fortune India The Next 500

2022 2021
RANK TOTAL INCOME NET INCOME PROFIT Interest cost Cash & Bank Balance Total Debt Debt-Equity Ratio Total Assets Networth RONW ROCE Employees Avg MCap TSR (CY21)
2022 2021 Company OWNER / GROUP Industry Rs cr YoY change % Rs cr YoY change % Rs cr Rank YoY change % % of total income Rs cr % of Ebitda Rs cr % of Ebitda (x) Rs cr Rank YoY Change % Rs cr Rank YoY Change % (%) (%) (in nos) Rank YoY Change % Rs cr (%)
361 30 Reliance Communications Anil Ambani -53906 -12 760 -55 -5791 500 Loss NAP 48 NAP 826 45576 0.00 -7896 500 NAP -53906 500 -12 NAP NAP 614 319 -39 747 94
153 265 Aban Offshore Aban Loyd -16823 -10 1069 10 -1973 498 Loss NAP 1106 NAP 74 15185 0.00 -1637 499 NAP -16823 498 -10 NAP NAP 237 422 -17 242 69
455 355 Modern Dairies Krishan Kumar Goyal -113 -44 610 -20 -35 439 PL NAP 0 NAP 1 152 0.00 40 498 -48 -113 484 -44 NAP NAP 398 381 7 24 103
451 NA Rajnandini Metal Het Ram Sharma 20 35 617 1066 5 393 337.07 0.83 4 34.27 0 43 2.42 62 497 14 20 476 35 29.75 18.28 NA NAP 190 745
294 370 Ajanta Soya Goyal 79 47 927 24 25 339 156.53 2.66 2 5.13 21 3 0.04 83 496 44 79 466 47 37.67 60.38 NA NAP 186 282
301 NA Transcorp International Agarwal - D P 45 -9 917 -61 -5 416 Loss NAP 5 NAP 17 53 1.13 98 495 -5 45 474 -9 NAP NAP 151 429 -19 44 87
222 266 Media Matrix Worldwide Mahendra Nahata 73 99 1111 13 4 399 -53.55 0.35 2 15.07 16 18 0.18 103 494 111 73 468 99 4.56 14.32 NA NAP 790 248
336 405 Sky Gold Mangesh Chauhan & Mahendra 52 10 796 10 5 395 -17.35 0.58 6 60.74 0 73 1.32 126 493 18 52 473 10 9.65 10.71 NA NAP 99 -1
369 289 Aditya Vision Yashovardhan Sinha & Nishant P 57 45 748 -6 25 340 76.03 3.24 8 19.35 22 84 1.23 141 492 93 57 472 45 51.33 38.31 846 268 NAP 688 1538
499 483 Bharat Seats Rohit Relan 117 3 548 -7 5 395 -61.58 0.87 4 16.00 1 35 0.33 152 491 -2 117 454 3 4.18 7.10 339 397 -15 246 0
Prev
page 1 of 50
Next