Fortune India The Next 500

2024 2023 2022 2021 2020
RANK TOTAL INCOME NET INCOME PROFIT Interest cost Cash & Bank Balance Total Debt Debt-Equity Ratio Total Assets Networth RONW ROCE Employees Avg MCap TSR (CY21)
2022 2021 Company OWNER / GROUP Industry Rs cr YoY change % Rs cr YoY change % Rs cr Rank YoY change % % of total income Rs cr % of Ebitda Rs cr % of Ebitda (x) Rs cr Rank YoY Change % Rs cr Rank YoY Change % (%) (%) (in nos) Rank YoY Change % Rs cr (%)
79 134 National Steel & Agro Inds. Santosh Shahra -1256 -23 1578 21 -227 474 Loss NAP 198 NAP 9 1502 0.00 252 476 -21 -1256 492 -23 NAP NAP 714 294 133 20 64
455 355 Modern Dairies Krishan Kumar Goyal -113 -44 610 -20 -35 439 PL NAP 0 NAP 1 152 0.00 40 498 -48 -113 484 -44 NAP NAP 398 381 7 24 103
500 NA Taparia Tools Devi Prasad Taparia 209 30 554 14 48 269 58.03 8.74 0 0.00 20 1 0.01 212 483 29 209 424 30 26.23 34.34 341 396 -6 30 NAP
454 NA Ankit Metal & Power Suresh Kumar Patni -734 -11 418 -24 -76 452 LL NAP 19 NAP 1 1170 0.00 436 430 -19 -734 491 -11 NAP NAP 1019 230 -5 41 735
252 364 Madhucon Projects Nama Nageswara Rao -1884 22 909 24 -233 476 Loss NAP 246 NAP 71 4241 0.00 2765 66 17 -1884 495 22 NAP NAP 738 287 28 44 104
301 NA Transcorp International Agarwal - D P 45 -9 917 -61 -5 416 Loss NAP 5 NAP 17 53 1.13 98 495 -5 45 474 -9 NAP NAP 151 429 -19 44 87
300 308 Flexituff Ventures Intl. Saurabh Kalani, others 137 -30 847 -4 -59 446 Loss NAP 73 NAP 18 622 4.03 761 296 -17 137 446 -30 NAP NAP 8488 14 7 50 28
475 NA Shiva Global Agro Industries Omprakash Gilda 91 10 573 17 8 388 24.84 1.38 5 23.73 5 57 0.82 184 487 -9 91 461 10 13.24 12.91 NA NAP 53 77
474 NA Sarveshwar Foods Suraj Prakash Gupta 138 1 515 5 5 392 -8.58 0.91 13 62.18 1 266 1.54 427 435 11 138 445 1 3.13 4.73 NA NAP 57 204
477 409 Sumeet Industries Shankarlal Sitaram Somani -54 -1 574 -19 -7 422 Loss NAP 3 13.22 1 553 0.00 531 402 -3 -54 479 -1 NAP NAP 630 314 0 72 185
Prev
page 1 of 50
Next